SABADELL

SABADELL

Reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, del qual s’ha intentat que entres el màxim de llum possible i convertint els espais diàfans. En la proposta també es construeix un altell on fa que la sala tingui un doble espai i es situï un estudi i una suite amb el sostre inclinat amb bigues vistes.

Info

  • Client : Pastpan design, s.l
  • Estat : Reforma
  • Ubicació : Sabadell